Home   Прозорість закладу   Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт про діяльність закладу

 

 1. Звіт про роботу комунального закладу

 2. «Дошкільний навчальний заклад №67 Вінницької міської ради»

 3. за 2020-2021 навчальний рік        

   

  Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №67 Вінницької міської ради» є закладом санаторного типу для дітей з малими та загасаючими формами туберкульозу, довго та часто хворіючих дітей.

  Специфіка контингенту дітей, що відвідують заклад дошкільної освіти, і визначає пріоритетні напрямки роботи закладу.

  Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над збереженням та зміцненням фізичного і психічного здоров’я дітей, формуванням їх особистості, розвитком творчих здібностей та нахилів, забезпеченням соціальної адаптації.

  Оздоровлення, загартування та зміцнення здоров’я  малюків реалізуються за рахунок проведення системи оздоровчих та профілактичних заходів, а також системи фізичного та валеологічного виховання дітей.

  Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти складається з  32 педагогів. З них: 17 з вищою педагогічною освітою, спеціалістів вищої категорії – 9, першої категорії -6, другої — 1.

  14 педагогів мають   середню спеціальну освіту, з них 2 мають 10-й,  інші – 11-й тарифний   розряд.

  Троє педагогів мають звання «вихователь-методист», один – «Відмінник освіти України», який нагороджений відзнакою «Софії Русової» (музичний керівник Поліщук Л.М.)

  Медичний колектив складається зі старшої медичної сестри та медсестри з фізіотерапії, що дає змогу вести постійний нагляд за станом здоров’я кожної дитини, проводити профілактику захворювань, антропометричні обстеження, оформляти листи здоров’я з рекомендаціями.

  Керівництвом  закладу  постійно вживаються заходи по створенню належних умов для повноцінного харчування та медичного обслуговування дітей.      З метою забезпечення сучасних умов для реалізації завдань закладу дошкільної освіти у нас працюють:

  • музична і спортивна зали;
  • фізіотерапевтичний кабінет;
  • психологічний кабінет;

  Педагогічний колектив велику увагу приділяє питанням формування, зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров΄я вихованців.

  Щомісячно в закладі проходять Дні Здоров’я. Вихованці набувають знань  здорового способу життя, оволодівають практичними культурно-гігієнічними навичками, дізнаються про правила безпеки, направлені на збереження окремих органів та систем організму (зору, слуху, опорно-рухового апарату) під час занять фізкультурою, прогулянок в природу. Ознайомлюються та в ігровій формі навчаються безпеці поводження в екстремальних ситуаціях. В ці дні особлива увага приділяється заняттям фізкультурою, проводяться спортивні та валеологічні розваги, свята, естафети та ігри.

  Фізкультурно-оздоровча робота ведеться згідно орієнтовного розподілу часу на процеси життєдіяльності дітей та розкладу занять груп. Регулярно проводяться усі форми роботи: ранкова гімнастика, загартування, прогулянки, гімнастики пробудження, пішохідні переходи, розваги. Заняття з фізкультури проводяться 2 рази в залі, 2 – на прогулянці. Фізкультура на прогулянках проводиться регулярно. Плануються заняття на свіжому повітрі різного типу: сюжетні, тематичні, комплексні.

  Загартовуючі заходи в групах включають в себе гімнастику пробудження та дихальні вправи, направлені на дренаж легень. Діти добре знають вправи, виконують їх самостійно та під керівництвом вихователів. В кожній групі є нестандартне обладнання, яке використовується педагогами під час проведення гімнастики пробудження.

  Протягом декількох років в нашому закладі активно впроваджується на заняттях з фізкультури казкотерапія, театралізовані та ігрові фізкультурні заняття, музично-ритмічні заняття та ігровий стретчинг. Фізінструктор Лазуренко Н.О. добирає доступні та зрозумілі дітям сюжети за змістом відомих казок, які наповнені позитивними емоціями.

  Під час фізкультурної роботи поєднуємо гімнастичні вправи з самомасажем. Для цього використовуємо різні масажні килимки, масажні м’ячики різного розміру, рукавички, торбинки з сіллю. Позитивні емоції викликає у дітей поєднання цих вправ з ігровим сюжетом, казкою або психогімнастикою.

  Гарні результати дає використання кольоротерапії,  мета   якої —  виявляти психофізіологічні розлади та запобігати їх появі, знімати у малят стрес, допомагати їм розслаблюватися, покращувати настрій, підвищувати тонус. Для цього ми виготовили килимок-парашут, який вчить розподіляти власні зусилля під час рухливих ігор з  ним, удосконалювати навички мотор­ного сприйняття, розвивати чуття ритму, зміцнювати м’язи плечей, перед­пліччя і кистей рук. Фізінструктор розробила комплекс загальнорозвивальних вправ та рухливих ігор з використанням килимка-парашута.

  Питаннями збереження психічного здоров΄я дітей  займається практичний психолог закладу Ратушняк Марія Вікторівна. Протягом навчального року психолог відвідала  батьківські збори в усіх вікових групах. Під час них звертала увагу батьків на те, як важливо саме в дошкільному віці  уважно та дбайливо ставитись до  збереження психічного здоров΄я та приділяти увагу розвитку саме психічних процесів дитини. Багато батьків  отримали нові для себе знання з питань дитячої психології та замислились про важливість  сімейного виховання в ході роботи тренінгового центру, який працював протягом року на базі нашого закладу.

  Протягом 2020-2021 навчального року велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на побудову освітнього процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу здібностей у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Як завжди, велика увага приділялась питанням формування, зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров’я вихованців. Усі групи  дошкільного закладу  працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

  Згідно річного плану роботи  закладу дошкільної освіти пріоритетними  завданнями роботи було визначено:

  • Продовжувати формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції засобами ігрової діяльності.
  • Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до сприйняття світу та соціально значущої діяльності засобами праці.
  • Формування світогляду дошкільників та мовленнєвого розвитку засобами сучасних форм роботи з літературними творами.

   

   Протягом року методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Вихователем – методистом Лісовою І.М. надавалися змістовні консультації з питань розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовувалися виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

   

         У 2020-2021 навчальному році   проводились такі педагогічні ради:

  1. «Підсумки роботи та перспективи на майбутнє в роботі закладу дошкільної освіти» (серпень 2020р.).

 4. 2. «Формування у дошкільників здоров’язбережувальної та ігрової компетенцій» (листопад 2020р.).
 5. 3.«Сучасні аспекти трудового виховання дошкільників» (лютий 2021р.).
 6. 4. «Роль художньої літератури у вихованні та розвитку мовлення дітей дошкільного віку» (квітень 2021р.).
 7.  

  Протягом навчального року проводилась робота семінару-практикуму на тему: «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку, як складова зростання творчої особистості дитини». В процесі роботи семінару-практикуму вихователі опрацювали методичні рекомендації «Реалізація освітньої лінії Базового компоненту дошкільної освіти «Гра дитини» в роботі сучасного  ЗДО»,  підготували презентації дидактичних ігор, поновили атрибути до рухливих ігор та циклограм сюжетно-рольових ігор.   Під час роботи  проблемного семінару «Гіперактивна дитина в закладі дошкільної освіти» педагоги груп поглибили знання щодо особливостей гіперактивних дітей,  відпрацьовували навички ефективної взаємодії з дітьми та їх батьками. В процесі роботи теоретичного  семінару «Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» вихователі ознайомились зі структурою та специфікою парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом».

  Протягом року  працювала творча група під керівництвом вихователя-методиста Лісової І.М. «Екологічний вісник: праця». В рамках роботи творчої групи  було розроблено методичні рекомендації, консультації, анкети та тести для батьків на тему трудового та екологічного виховання дітей.

  В роботі закладу систематично практикувалися такі форми методичної роботи як педагогічні години,   обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і інтерактивні форми  роботи з педагогами. Зокрема, проводяться засідання «круглого столу», ділові ігри, психолого – педагогічні тренінги, майстер-класи, педагогічні майстерні тощо. Вихователі мають можливість обмінятися досвідом щодо використання позитивного педагогічного досвіду у роботі з дітьми дошкільного віку. Робота з педагогами проводилась в дистанційному форматі, матеріали розміщувались на сайті ЗДО, у мобільному додатку Viber, Facebook.

  Протягом року було проведено колективні перегляди педагогами:   Коротинська О.М. (молодша гр.№6) «Фізичний розвиток дітей молодшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності. Заняття на тему: «Корисні ласощі»,  Танасійчук В.Л. (старша гр.№5) «Формування навичок безпечної поведінки дітей в оточуючому світі. Заняття на тему: «Небезпечні ситуації»,  Гаркавенко Л.В. (молодша гр.№6) «Пізнавальний розвиток дітей молодшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою рідного краю. Заняття на тему: «День народження  зайченяти»,   Музичук І.І. (старша гр.№5)  «Трудове виховання дітей старшого дошкільного віку. Заняття на тему: «Родинне коло»,  Паращина І.М. (старша гр.№9) «Використання художньої літератури як провідного чинника мовленнєвого розвитку дошкільників. Заняття на тему: «Казкові несподіванки». Матеріали проведення колективних переглядів розміщені на сайті ЗДО.

  Сприяла активізації творчої діяльності, підвищенню персональної відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей атестація педагогічних працівників.  Відповідно до перспективного плану атестації, у  2020-2021 навчальному році  підлягали черговій атестації 6 педагогів:

  За результатами атестації :

  • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю-методисту Лісовій І.М.
  • атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  вихователю Коротинській О.М.
  • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Гаркавенко Л.В.
  • підтверджено раніше встановлений  11 тарифний  розряд  вихователю
  • Музичук І.І.
  • підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд вихователю Танасійчук В.Л.
  • підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд вихователю Паращиній І.М.

   

   В роботі з кадрами  значна увага приділялася створенню умов для самореалізації кожного педагога, адже якщо педагог матиме можливість самовиразитися, то буде задоволений своєю працею, поважати себе як особистість, створюватиме сприятливі умови для зростання кожного малюка.

  Так, протягом року педагоги вивчали та поширювали в практику освітньої діяльності з дітьми сучасні інноваційні технології, кращий педагогічний досвід педагогів міста,  а саме:

  —   «Виховання казкою» (Л.Фесюкова) — вихователі  Полякова В.І.,

  Стецька Ю.В.  (молодша група №12).

  • «Розвиток логічного мислення та математичних уявлень на основі використання методики Кюізенера — вихователі Тиндик Н.Д., Кирнична В.К. (середня  група №7).
  • «Технологія естетико-екологічного виховання «Дивосвіт» (Г.Тарасенко) — вихователі Музичук І.І., Танасійчук В.Л. (старша група №5).
  • «Виховання екологічної культури дошкільників» (В.Плохій) — вихователі Бонсевич Т.В., Колесник О.П. (старша група №11).
  • «Використання розвивально-коректурних таблиць та опорних схем в розвитку мови та мислення дошкільників» — вихователі Мазурик О.І., Гнатюк Л.І. (молодша група №10).

   

  У 2020-2021 навчальному році педагоги продовжували працювати над збагаченням освітнього розвивального простору, який сприяв би розвитку потенціальних природних задатків дошкільнят, їх творчих здібностей.

  Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.

  Аналіз відвіданих занять в усіх групах закладу свідчить про те, що заняття з дітьми  у більшості наших педагогів носять диференційований характер, під час яких кожна дитина отримує розумове навантаження згідно її розвитку та підготовленості. Весь методичний та дидактичний матеріал  розрахований на декілька рівнів складності. Тому діти мають можливість для власного темпу та шляху інтелектуального розвитку.  Вся педагогічна діяльність педагогів носить інтегрований характер.  Часто проводять заняття,  перша частина яких для всіх дітей,    а друга – по підгрупам. Діти  виконують завдання відповідно теми, яка щойно обговорювалась. Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі на початку навчального року (вересень) та в кінці (квітень-травень) роблять моніторинг досягнень дітей згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти. Це дає змогу педагогам виявити рівень розвитку дітей за освітніми лініями та покращити результати до кінця навчального року.

  Аналіз стану роботи з  впровадження інноваційних технологій в практику нашої роботи   свідчить про те, що:

  • педагоги закладу виявляють достатній рівень компетенції в сучасних освітніх технологіях та передових педагогічних досвідах;
  • навчальний процес в закладі носить  сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання, бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.

  Вихователі груп №5,7,8,11 виготовили стенди відповідно методики або технології, що впроваджують та розмістили їх в коридорах своїх груп для більш  тісної співпраці з батьками вихованців.

  В закладі налагоджена навчальна та виховна робота з дітьми під час занять, екскурсій, бесід та спостережень з формування у дітей свідомого екологічного світогляду. Педагоги усіх вікових груп проводять заняття на екологічній стежині дошкільного закладу. Для цієї роботи були розроблені зупинки екологічної стежини та підібрано необхідні методичні матеріали.

  В усіх групах закладу створені умови для розвитку потреб та занять за бажанням впродовж дня. Таким чином, усі діти мають змогу займатися улюбленими справами.

  З метою розвитку індивідуальних нахилів і творчих здібностей дітей протягом  навчального року плідно працювали гуртки.   Робота гуртків в нашому дошкільному закладі вже давно стала невід’ємною частиною виховного процесу.

   Багато років творчо, наполегливо та результативно працює з навчання образотворчому  мистецтву вихователь Колесник Оксана Петрівна (вихователь гр.№11). Педагог організувала та веде гурток «Світ очима дітей», де діти мають змогу навчитись нетрадиційним технікам зображувальної діяльності. Вихованці цього гуртка   добре оволодівають техніками квілінгу, кляксографії, набризку, малювання за трафаретами, піктографією, бісероплетіння, карвінгу, ліплять з пластиліну та глини, роблять аплікації з ниток, тканини, тіста, виготовляють колажі.  Також, в своїй роботі Оксана Петрівна використовує елементи  кольоротерапії.

   В дошкільному закладі працює туристичний гурток «Подорожуємо рідним краєм» на базі групи № 9 (керівник Терез І.П.) Діти ходять на екскурсії, ознайомлюються з такими поняттями, як рельєф місцевості, низини та рівчаки, вивчають рослини та тварин нашої місцевості.  Діти із захопленням розповідають про свої враження від походів в ліс, на луки, в поле.

     Роботу гуртка «Бабусин дарунок» організувала вихователь групи №6  Коротинська О.М. Педагог дає знання дітям з народознавства, вчить виготовляти ляльки-мотанки, розповідає про традиції українського народу.

  В дошкільному закладі працюють спортивний гурток  «Юні бадмінтоністи» (керівник: інструктор з фізичної культури  Лазуренко Н.О.). В рамках роботи  гуртка фізінструктор, виходячи з віку дітей, а також їх індивідуальних особливостей,  вчить дітей орієнтуватись в довкіллі та в приміщенні;  оволодівати технікою та прийомами гри в бадмінтон; розвиває такі  якості особистості, як наполегливість, витривалість, спритність, товариськість. А основне, формує у дітей звичку та свідоме ставлення до  здорового способу життя.

  Музичний керівник дошкільного закладу Крес І.Ю. організувала роботу гуртка «Драматішка».  Діти старших  груп, які відвідують гурток   на  достатньому рівні володіють технікою акторської майстерності, у  них розвинені риторичні вміння і навички,  вони з-за задоволенням виготовляють атрибути та елементи костюмів, готуючись до показу театральних дійств, які демонструються молодшим дошкільникам. Це сприяє створенню атмосфери доброзичливості, вихованню морально-вольових якостей.

  Святкові ранки, розваги, які проводились  протягом року були  добре організованими , естетичними та  змістовними,  що викликало у дітей емоційне задоволення, збагачувало їхні враження. Велику роль в організації свят та розваг

  відіграли музичні керівники закладу Поліщук Людмила Михайлівна, Крес Ірина Юріївна.

  В цьому році дошкільний заклад випускає  87 дітей, що йдуть до школи.   Переважна більшість випускників добре роблять звуковий аналіз слів, складають описові розповіді, орієнтуються в навколишньому світі та природі,  розв΄язують логічні завдання та починають читати. Вихователі старших груп № 5,8,9,11  разом з практичним психологом Ратушняк М.В. проводили роботу щодо психологічної підготовки дітей до шкільного навчання, яка торкається як інтелектуальної, так і емоційно-вольової та мотиваційної сфери. Дбали вони також і про фізичний розвиток дітей, зміцнення і загартування дитячого організму. В  групах  створені умови для побудови  освітнього  процесу згідно вимог  програми «Дитина».  В усіх старших  групах насичене предметно-розвивальне середовище, що дозволяє урізноманітнювати діяльність дітей, закріплювати набуті уміння і навички в ході самостійної діяльності.

   Можна  зробити  висновок, що вихованці старших груп швидко налаштовуються на заняття, з інтересом сприймають навчальні завдання, одразу приступають до виконання. При виникненні труднощів, інтерес  не  втрачається, вони  звертаються  за допомогою  до  вихователя. Діти  приймають активну  участь у підготовці  до занять та прибиранні робочих місць  після  заняття.

  Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову) так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі,що було виявлено за результатами  підсумкових занять за різними розділами програми «Дитина».

   Діти  мають  достатній обсяг знань і уявлень про навколишній світ, та достатній рівень сформованості  операцій мислення та мовлення. Вони добре орієнтуються в найближчому оточенні, родинних зв’язках, природних явищах.

  Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди на шкільну тематику, організовували сюжетно-рольові ігри.

  Таким чином, педагогічний колектив в 2020-2021 н.р. виконував свої основні завдання якісно та результативно. Гарні показники в знаннях показують на кінець року діти  старших груп № 5,8,9,11;  сучасні та розумні діти груп №1,4 (вихователі: Швидка В.О.,  Зацепіна Н.Г., Кравець Н.І, Колісник М.І.), організовані та контактні діти  групи № 6,10 (вихователі: Коротинська О.М., Гаркавенко Л.В., Гнатюк Л.І., Мазурик О.І.), жваві та безпосередні діти груп № 2,3 (вихователі: Антонюк В.П., Глазунова В.Ф., Масляк Л.М., Вихристюк Т.А.), спритні та активні діти груп №7,12 (вихователі: Тиндик Н.Д., Кирнична В.К., Полякова В.І., Стецька Ю.В.).

   Важливою складовою  освітнього процесу дошкільного закладу  є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та моральної підтримки для дитини. Стосовно сім’ї дитячий садок є консультативним  і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання. Педагоги  закладу  протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, практикуми,  надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Протягом навчального року працював клуб для батьків «Сімейний ліцей». Керівник, вихователь групи №10, Гнатюк Л.І. підібрала багато цікавого матеріалу на тему: «Роль казки в житті дитини». Під час онлайн-засідань батьківського клубу педагог використовувала різні форми роботи: консультації, круглі столи, ділові ігри, тренінги, семінари-практикуми.

  В жовтні-грудні 2020 року вихователь  Коротинська О.М. прийняла участь в міському онлайн-конкурсі професійної майстерності «Вихователь року -2020» та виборола почесне II місце з творчим проєктом «Використання мнемотехніки, опорних схем та малюнків у роботі з дітьми дошкільного віку».

   Музичний керівник Поліщук Л.М. є керівником методичних об’єднань музичних керівників ЗДО міста.

  Інструктор з фізкультури Лазуренко Н.О. є керівником методичних об’єднань інструкторів з фізкультури та вихователів санаторних груп ЗДО міста.

  Завершуючи навчальний рік і відмічаючи наші досягнення в освітній роботі, плануємо зосередити увагу на подоланні недоліків та удосконалювати рівень навчання та виховання дітей. Завдяки спільним зусиллям колективу закладу дошкільної освіти і батьків створено належні умови для збереження фізичного та психічного здоров’я малюків, всебічного їх розвитку, забезпечення  психологічного комфорту, атмосфери затишку  та поваги до особистості дитини.