Home   Прозорість закладу   Річний звіт

Річний звіт

Звіт керівника комунального закладу

 1. «Дошкільний навчальний заклад №67 Вінницької міської ради»

 2. Станіславчук І.В. перед колективом та громадськістю про результати роботи 

 3. у 2021-2022 навчальному році        

  • Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №67 Вінницької міської ради» має статус санаторного закладу дошкільної освіти для дітей з малими і загасаючими формами туберкульозу та часто хворіючих дітей.

   У закладі функціонує 12 вікових груп, з них 2 групи для дітей раннього віку та 10 груп для дітей дошкільного віку. Заклад відвідують 311 вихованців, при проектній потужності 320 місць. Зарахування дітей здійснюється за електронною чергою Вінницької міської ради на підставі заяви батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини та копії карти профілактичних щеплень, завіреної в установленому порядку, свідоцтва про народження дитини, направлення протитуберкульозного диспансерного відділення Вінницької міської клінічної лікарні №1 та направлення Департаменту освіти ВМР. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та дванадцятигодинним режимом роботи. Режим роботи відповідає вимогам законодавства та типу ЗДО. Педагогічний колектив ЗДО №67 втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

   Заклад дошкільної освіти укомплектовано педагогічними кадрами. З дітьми працюють  30 педагогів. Повну вищу освіту мають 16 , середню-спеціальну 12 педагогів. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал:

   — спеціаліст вищої категорії – 7 педагогів,

   — спеціаліст І категорії – 7 педагогів,

   — спеціаліст ІІ категорії – 1 педагогів,

   — спеціаліст – 12 педагогів,

   — педагогічне звання «вихователь-методист» -2 педагога,

   — «Відмінник освіти України», який нагороджений відзнакою «Софії Русової»-

   1 педагог

   Для забезпечення освітнього процесу з дітьми у закладі створені необхідні умови. Обладнано 12 групових приміщень та кабінети: адміністративний, методичний, медичний, практичного психолога, музична зала, фізкультурна зала, харчоблок, тощо. Всі приміщення відповідають санітарно — гігієнічним вимогам. На території закладу для кожної вікової групи є ігровий майданчик з відповідним ігровим та розвивальним обладнанням.

   Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками впродовж року працювали над збереженням та зміцненням фізичного і психічного здоров’я дітей, формуванням їх особистості, розвитком творчих здібностей та нахилів, забезпеченням соціальної адаптації.

   Специфіка контингенту дітей, що відвідують заклад дошкільної освіти, і визначає пріоритетні напрямки роботи закладу.

   Педагогічний колектив велику увагу приділяє питанням формування, зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров΄я вихованців.

   Оздоровлення, загартування та зміцнення здоров’я  малюків реалізуються за рахунок проведення системи оздоровчих та профілактичних заходів, а також системи фізичного та валеологічного виховання дітей.

   Щомісячно в закладі проходять Дні Здоров’я. Вихованці набувають знань  здорового способу життя, оволодівають практичними культурно-гігієнічними навичками, дізнаються про правила безпеки, направлені на збереження окремих органів та систем організму (зору, слуху, опорно-рухового апарату) під час занять фізкультурою, прогулянок в природу. Ознайомлюються та в ігровій формі навчаються безпеці поводження в екстремальних ситуаціях. В ці дні особлива увага приділяється заняттям фізкультурою, проводяться спортивні та валеологічні розваги, свята, естафети та ігри.

   Фізкультурно-оздоровча робота ведеться згідно орієнтовного розподілу часу на процеси життєдіяльності дітей та розкладу занять груп. Регулярно проводяться усі форми роботи: ранкова гімнастика, загартування, прогулянки, гімнастики пробудження, пішохідні переходи, розваги.

   Загартовуючі заходи в групах включають в себе гімнастику пробудження та дихальні вправи, направлені на дренаж легень. Діти добре знають вправи, виконують їх самостійно та під керівництвом вихователів. В кожній групі є нестандартне обладнання, яке використовується педагогами під час проведення гімнастики пробудження.

   Протягом декількох років в нашому закладі активно впроваджується на заняттях з фізкультури казкотерапія, театралізовані та ігрові фізкультурні заняття, музично-ритмічні заняття та ігровий стретчинг. Фізінструктор Лазуренко Н.О. добирає доступні та зрозумілі дітям сюжети за змістом відомих казок, які наповнені позитивними емоціями.

   Під час фізкультурної роботи поєднуємо гімнастичні вправи з самомасажем. Для цього використовуємо різні масажні килимки, масажні м’ячики різного розміру, рукавички, торбинки з сіллю. Позитивні емоції викликає у дітей поєднання цих вправ з ігровим сюжетом, казкою або психогімнастикою.

   Гарні результати дає використання кольоротерапії,  мета   якої —  виявляти психофізіологічні розлади та запобігати їх появі, знімати у малят стрес, допомагати їм розслаблюватися, покращувати настрій, підвищувати тонус. Для цього ми виготовили килимок-парашут, який вчить розподіляти власні зусилля під час рухливих ігор з  ним, удосконалювати навички мотор­ного сприйняття, розвивати чуття ритму, зміцнювати м’язи плечей, перед­пліччя і кистей рук. Фізінструктор розробила комплекс загальнорозвивальних вправ та рухливих ігор з використанням килимка-парашута.

   Питаннями збереження психічного здоров΄я дітей  займається практичний психолог закладу Ратушняк Марія Вікторівна. Протягом навчального року психолог відвідала  батьківські збори в усіх вікових групах. Під час них звертала увагу батьків на те, як важливо саме в дошкільному віці  уважно та дбайливо ставитись до  збереження психічного здоров΄я та приділяти увагу розвитку саме психічних процесів дитини. У Марії Вікторівни є ютуб-канал та фейсбук сторінка «Дитячий психолог Марія Ратушняк», а на сайті закладу  активні посилання за якими можна перейти і отримати кваліфіковану допомогу.

   Впродовж 2021-2022 навчального року педагогічний колектив спрямував свої зусилля на побудову освітнього процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та розкриття потенціалу здібностей у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

   Усі групи  закладу дошкільної освіти  працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

   Згідно річного плану роботи  закладу дошкільної освіти пріоритетними  завданнями роботи було визначено:

   1. Удосконалення роботи, спрямованої на збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.
   2. Продовження роботи щодо забезпечення цілісного підходу до формування мовленнєвої компетентності дошкільників у світлі освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».
   3. Розвиток пізнавальної активності дошкільнят як необхідної умови формування навичок екологічно-доцільної поведінки в навколишньому світі.

   Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану роботи.

   Протягом року методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Вихователем – методистом Лісовою І.М. надавалися змістовні консультації з питань розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.

    

    

    

          У 2021-2022 навчальному році  проводились такі педагогічні ради:

   1. «Підсумки роботи та перспективи на майбутнє в роботі закладу дошкільної освіти» (серпень 2021р.).

   2.«Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО – необхідна умова виховання фізично здорової дитини» (листопад 2021р.).

   1. «Формування комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників» (лютий 2022р.).

   4.«Формування пізнавальної активності дошкільнят засобами експериментально-дослідницької діяльності» (квітень 2022р.).

   Впродовж навчального року проводилась робота семінару-практикуму на тему: «Здоров’язбережувальні технології в ЗДО – основа кваліфікованої турботи про зміцнення здоров’я дітей». В процесі роботи семінару-практикуму фізінструктор Лазуренко Н.О. та вихователі розробили циклограми рухливих ігор для всіх вікових груп, циклограму основних рухів на заняттях з фізкультури для дошкільних груп, поновили нетрадиційне фізкультурне обладнання, розробили конспекти днів здоров’я для всіх вікових груп.    Під час роботи  проблемного семінару «Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку» (керівник практичний психолог ЗДО Ратушняк М.В.) педагоги знайомились з методами мовленнєвого спілкування та активного слухання, відпрацьовували навички інтерактивної взаємодії.  В процесі роботи теоретичного  семінару «Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» педагоги закріпили та поглибили свої знання щодо організації роботи з дітьми дошкільного віку за освітньою програмою «Дитина».

   Протягом року  працювала творча група під керівництвом вихователя Шишкової Є.О. «Художньо-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку». В рамках роботи творчої групи  було розроблено методичні рекомендації, зразки конспектів занять з художньо-мовленнєвої діяльності для різних вікових груп, розроблено освітні проекти по ознайомленню дітей з творчість Т.Шевченка, Л.Українки, М.Коцюбинського.

   В роботі закладу систематично практикувалися такі форми методичної роботи як педагогічні години, обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку, засідання «круглого столу», ділові ігри, психолого – педагогічні тренінги, майстер-класи, педагогічні майстерні тощо.

   Вихователі мають можливість обмінятися досвідом щодо використання позитивного педагогічного досвіду у роботі з дітьми дошкільного віку. Так впродовж року проведено колективні перегляди педагогами: Бонсевич Т.В. (молодша гр.№11) «Фізичний розвиток дітей молодшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності. Заняття на тему: «На гостини до зайчика»,  Швидка В.О. (група раннього віку №4) «Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього віку. Заняття на тему: «Водичко, водичко, умий моє личко»,  Вихристюк Т.А. (старша гр.№3) «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку. Заняття на тему: «Царство Зимоньки-зими»,    Колісник М.І. (група раннього віку №1)  «У світі форми, розміру та кольору. Заняття на тему: «Пригоди мишеняти». Матеріали проведення колективних переглядів розміщені на сайті ЗДО.

   Доцільно відзначити, що педагоги активно використовують у своїй роботі інноваційні педагогічні технології , кращий педагогічний досвід педагогів міста,  а саме:

   —   «Виховання казкою» (Л.Фесюкова) — вихователь  Полякова В.І.

   (середня група №12).

   • «Розвиток логічного мислення та математичних уявлень на основі використання методики Кюізенера — вихователі Тиндик Н.Д., Кирнична В.К. (старша група №7).
   • «Технологія естетико-екологічного виховання «Дивосвіт» (Г.Тарасенко) — вихователі Музичук І.І., Танасійчук В.Л. (молодшагрупа №5).
   • «Виховання екологічної культури дошкільників» (В.Плохій) — вихователі Бонсевич Т.В., Колесник О.П. (молодша група №11).
   • «Використання розвивально-коректурних таблиць та опорних схем в розвитку мови та мислення дошкільників» — вихователі Мазурик О.І., Гнатюк Л.І. (середня група №10).

   Аналіз стану роботи з  впровадження інноваційних технологій в практику нашої роботи   свідчить про те, що:

   • педагоги закладу виявляють достатній рівень компетенції в сучасних освітніх технологіях та передових педагогічних досвідах;
   • освітній процес в закладі носить  сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання, бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.

   Вихователі груп №5,7,8,11 виготовили стенди відповідно методики або технології, що впроваджують та розмістили їх в коридорах своїх груп для більш  тісної співпраці з батьками вихованців.

   Протягом року проводилась система ціленаправлених заходів, спрямованих на стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення авторитету та престижу.

   Провідним заходом була атестація педагогічних працівників. До роботи в атестаційній комісії залучалися найбільш компетентні та висококваліфіковані педагоги закладу. Відповідно до перспективного плану атестації, у  2021-2022 навчальному році  підлягали черговій атестації 4 педагогів, але вихователь Швидка В.О. не завершила атестацію, так як звільнилась з посади вихователя 03.03.2022 року.

   За результатами атестації:

   • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю Вихристюк Т.А.
   • підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд вихователю Бонсевич Т.В.
   • підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд вихователю Колісник М.І.

   У 2021-2022 навчальному році педагоги продовжували працювати над збагаченням освітнього розвивального простору, який сприяє розвитку потенціальних природних задатків дошкільнят, їх творчих здібностей.

   Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну роботу. Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності.

   Аналіз відвіданих занять в усіх групах закладу свідчить про те, що заняття з дітьми  носять диференційований характер, під час яких кожна дитина отримує розумове навантаження згідно її розвитку та підготовленості. Весь методичний та дидактичний матеріал  розрахований на декілька рівнів складності. Тому діти мають можливість для власного темпу та шляху розвитку. З метою вивчення результативності роботи з дітьми проводився моніторинг роботи відповідно якого планувалась і проводилась робота з дітьми.

   До школи з закладу цього року  випускається 75дітей .   Переважна більшість наших випускників добре роблять звуковий аналіз слів, складають описові розповіді, орієнтуються в навколишньому світі та природі,  розв΄язують логічні завдання та починають читати. В усіх старших  групах насичене предметно-розвивальне середовище, що дозволяє урізноманітнювати діяльність дітей, закріплювати набуті уміння і навички в ході самостійної діяльності.

   Можна  зробити  висновок, що вихованці старших груп швидко налаштовуються на заняття, з інтересом сприймають навчальні завдання, одразу приступають до виконання. При виникненні труднощів, інтерес  не  втрачається, вони  звертаються  за допомогою  до  вихователя. Діти  приймають активну  участь у підготовці  до занять та прибиранні робочих місць  після  заняття.

   Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову) так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі, що було виявлено за результатами  підсумкових занять за різними розділами програми «Дитина».

   З метою розвитку індивідуальних нахилів і творчих здібностей дітей протягом  навчального року плідно працювали гуртки.

   Гурток з образотворчого мистецтва «Світ очима дітей»( керівник вихователь Колесник Оксана Петрівна,) Вихованці цього гуртка  добре оволодівають різними техніками нетрадиційного малювання, квілінгу, бісероплетіння, карвінгу, ліплять з пластиліну та глини, роблять аплікації з ниток, тканини, тіста, виготовляють колажі.

   Туристичний гурток «Подорожуємо рідним краєм» на базі групи № 9 (керівник Терез І.П.) Діти ходять на екскурсії, ознайомлюються з такими поняттями, як рельєф місцевості, низини та рівчаки, вивчають рослини та тварин нашої місцевості.

   Роботу гуртка «Бабусин дарунок» організувала вихователь групи №6  Коротинська О.М. Педагог дає знання дітям з народознавства, вчить виготовляти ляльки-мотанки, розповідає про традиції українського народу.

           Спортивний гурток  «Юні бадмінтоністи» (керівник: інструктор з фізичної культури  Лазуренко Н.О.). Дітей навчаються орієнтуватись в просторі,  оволодівати технікою та прийомами гри в бадмінтон під час якої розвивається  наполегливість, витривалість, спритність, увага.

   Музичний керівник дошкільного закладу Крес І.Ю. організувала роботу гуртка «Драматішка».  Діти старших  груп, які відвідують гурток   оволодівають технікою акторської майстерності, у  них розвинені риторичні вміння і навички,  вони з-за задоволенням виготовляють атрибути та елементи костюмів, готуючись до показу театральних дійств, які демонструються молодшим дошкільникам.

   Завдяки музичним керівникам закладу Поліщук Людмилі Михайлівні, Крес Ірині Юріївні та вихователям груп святкові ранки, розваги, які проводились  були  добре організованими , естетичними та  змістовними,  що викликало у дітей емоційне задоволення, збагачувало їхні враження.

   Важливою складовою  освітнього процесу дошкільного закладу  є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та моральної підтримки для дитини. Педагоги  закладу  протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, практикуми,  надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Протягом навчального року працював клуб для батьків «Сімейний ліцей». Керівник, вихователь групи №10, Гнатюк Л.І. підібрала багато цікавого матеріалу на тему: «Сьогодні нас хвилює саме це».

   Медичне обслуговування дітей забезпечується медичним персоналом у складі медичної сестри Сивульська І.О. , яка постійно слідкує за станом здоров’я дітей, проводить профілактику захворювань, антропометричні обстеження, оформляє листи здоров’я з рекомендаціями.

   З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) велика увага приділялася дотриманню вимог санітарного законодавства та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів.

   Впродовж  2021-2022 н.р. заклад повністю був забезпечений дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь та рук, засобами особистої гігієни та індивідуальними засобами, безконтактними термометрами. Здійснювався суворий контроль за дотриманням вимог щодо організації освітнього процесу в умовах карантину.

   З 01 квітня 2022 року заклад дошкільної освіти перейшов на дистанційну форму роботи.

   Відповідно до розроблених вихователем-методистом тематичних тижнів педагоги знімали відео-заняття, дослідницьку діяльність, ігри, вікторини, інші форми роботи та розміщували їх у Facebook групі «Садочок 67 «Сонечко» Вінниця», а також у батьківських Viber групах . У травні проводився міський онлайн- конкурс «З Україною в серці» у рамка фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів».  Діти нашого садочка брали участь у номінаціях «Художнє читання» та «Вокальний». Переможницею стала Гончар Катя (старша група № 9), вірш «І буде мир…І вишні зацвітуть». До Міжнародного дня захисту дітей було організовано онлайн-виставку «Ми малюємо мир», флешмоб «Ми – діти України», всеукраїнський флешмоп «З пухнастими до перемоги», челендж «Відтерміновані мрії». Дякую вам, шановні батьки за те що ви відгукуєтесь , співпрацюєте з нами, берете активну участь у заходах! Ми дуже це цінуємо!

   Незважаючи на воєнні дії, складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально-технічної бази закладу з боку бюджету, приміщення і територія оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюються, оновлюються і ремонтується обладнання.

   Фінансування закладу дошкільної освіти здійснюється за кошти місцевого бюджету та шляхом залучення додаткових джерел, що не суперечить чинному законодавству.

   У 2021-2022 році в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад №67 Вінницької міської ради»  за кошти міського бюджету було зроблено:

   — видалення та обрізку аварійних дерев,

   — проведено часткове асфальтування території закладу,

   —  здійснено повірку манометрів ,гігрометрів, термометрів,

   — дезінфекція м’якого інвентарю,

   — перезаряджено вогнегасники та придбано протипожежні засоби (респіратори, боти та рукавиці діелектричні, коврик діелектричний, кріплення для вогнегасників),

   — здійснювалося обслуговування системи очистки води та пожежних кранів,

   — проведено перевірку контуру заземлення

   — здійснено промивку та випробування внутрішньобудинкових систем опалення,

   — заклад забезпечено дезрозчинами, рідким милом та паперовими рушниками,

   — проведено медогляд працівників

   — здійснено оплату харчування дітей

   — енергоносіїв, інтернет зв’яку, телефонного зв’язку тощо.

   Хочу подякувати усім батькам за розуміння, співпрацю та величезну допомогу, яку вони надають закладу дошкільної освіти.  Завдяки вам в закладі зроблено дуже багато: закуплено іграшки для дітей, дидактичний матеріал та методичну літературу для роботи з дітьми, технічні засоби для навчання , посуд, канцтовари, стільці дитячі в гр.9, меблі для буфетної групи № 6  .

    

   Завершуючи навчальний рік і відмічаючи наші досягнення в освітній роботі, плануємо зосередити увагу на подоланні недоліків та удосконалювати рівень навчання та виховання дітей. Завдяки спільним зусиллям колективу закладу дошкільної освіти і батьків створено належні умови для збереження фізичного та психічного здоров’я малюків, всебічного їх розвитку, забезпечення  психологічного комфорту, атмосфери затишку  та поваги до особистості дитини.