Home   Прозорість закладу   Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт про діяльність закладу

 

 1. Звіт про роботу комунального закладу

 2. «Дошкільний навчальний заклад №67 Вінницької міської ради»

 3. за 2018-2019 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №67 Вінницької міської ради» є закладом санаторного типу для дітей з малими та загасаючими формами туберкульозу, довго та часто хворіючих дітей.

Специфіка контингенту дітей, що відвідують дитячий садок, і визначає пріоритетні напрямки роботи закладу.

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над збереженням та зміцненням фізичного і психічного здоров’я дітей, формуванням їх особистості, розвитком творчих здібностей та нахилів, забезпеченням соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Оздоровлення, загартування та зміцнення здоров’я  малюків реалізуються за рахунок проведення системи лікувальних, оздоровчих та профілактичних заходів, а також системи фізичного та валеологічного виховання дітей.

Педагогічний колектив дошкільного закладу  складається з  32 педагогів. З них: 17 з вищою педагогічною освітою, спеціалістів вищої категорії – 8, І — ої категорії -7.

14 педагогів мають   середню спеціальну освіту, з них 2 мають 10-й,  інші – 11-й тарифний розряд.

Троє педагогів мають звання «вихователь-методист», один – «Відмінник освіти України», який нагороджений відзнакою «Софії Русової» (музичний керівник Поліщук Л.М.)

Медичний колектив складається зі старшої медичної сестри та медсестри з фізіотерапії, що дає змогу вести постійний нагляд за станом здоров’я кожної дитини, проводити профілактику захворювань, антропометричні обстеження, оформляти листи здоров’я з рекомендаціями.

Керівництвом дошкільного закладу  постійно вживаються заходи по створенню належних умов для повноцінного харчування та медичного обслуговування дітей.  Результати регулярних перевірок з боку санепідемстанції  свідчать про належний санітарний стан харчоблоку та усіх приміщень закладу загалом. З метою забезпечення сучасних умов для реалізації завдань дошкільного закладу у нас працюють:

 • музична  і спортивна зали;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • психологічний кабінет.                                                                        Педагогічний колектив велику увагу приділяє питанням формування, зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров΄я вихованців.Щомісячно в закладі проходять Дні Здоров’я. Вихованці набувають знань  здорового способу життя, оволодівають практичними культурно-гігієнічними навичками, дізнаються про правила безпеки, направлені на збереження окремих органів та систем організму (зору, слуху, опорно-рухового апарату) під час занять фізкультурою, прогулянок в природу. Ознайомлюються та в ігровій формі навчаються безпеці поводження в екстремальних ситуаціях. В ці дні особлива увага приділяється заняттям фізкультурою, проводяться спортивні та валеологічні розваги, свята, естафети та ігри.Фізкультурно-оздоровча робота ведеться згідно режиму дня та розкладу занять груп. Регулярно проводяться усі форми роботи: ранкова гімнастика, загартування, прогулянки, гімнастики пробудження, пішохідні переходи, розваги. Заняття з фізкультури проводяться 2 рази в залі, 2 – на прогулянці. Фізкультура на прогулянках проводиться регулярно. Плануються заняття на свіжому повітрі різного типу: сюжетні, тематичні, комплексні.Загартовуючі заходи в групах включають в себе гімнастику пробудження та дихальні вправи, направлені на дренаж легень. Діти добре знають вправи, виконують їх самостійно та під керівництвом вихователів. В кожній групі є нестандартне обладнання, яке використовується педагогами під час проведення гімнастики пробудження.Протягом декількох років в нашому закладі активно впроваджується на заняттях з фізкультури казкотерапія, театралізовані та ігрові фізкультурні заняття, музично-ритмічні заняття та ігровий стретчинг. Фізінструктор Лазуренко Н.О. добирає доступні та зрозумілі дітям сюжети за змістом відомих казок, які наповнені позитивними емоціями.

  Під час фізкультурної роботи поєднуємо гімнастичні вправи з самомасажем. Для цього використовуємо різні масажні килимки, масажні м’ячики різного розміру, рукавички, торбинки з сіллю. Позитивні емоції викликає у дітей поєднання цих вправ з ігровим сюжетом, казкою або психогімнастикою.

  Гарні результати дає використання кольоротерапії,  мета   якої —  виявляти психофізіологічні розлади та запобігати їх появі, знімати у малят стрес, допомагати їм розслаблюватися, покращувати настрій, підвищувати тонус. Для цього ми виготовили килимок-парашут, який вчить розподіляти власні зусилля під час рухливих ігор з  ним, удосконалювати навички мотор­ного сприйняття, розвивати чуття ритму, зміцнювати м’язи плечей, перед­пліччя і кистей рук. Фізінструктор розробила комплекс загальнорозвивальних вправ та рухливих ігор з використанням парашута.

  Питаннями збереження психічного здоров΄я дітей  займається практичний психолог закладу Ратушняк Марія Вікторівна. Протягом навчального року психолог відвідала  батьківські збори в усіх вікових групах. Під час них звертала увагу батьків на те, як важливо саме в дошкільному віці  уважно та дбайливо ставитись до  збереження психічного здоров΄я та приділяти увагу розвитку саме психічних процесів дитини. Багато батьків  отримали нові для себе знання з питань дитячої психології та замислились про важливість  сімейного виховання в ході роботи тренінгового центру, який працював протягом року на базі нашого закладу.

  Протягом 2018-2019 навчального року велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на побудову освітнього процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу здібностей у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Як завжди, велика увага приділялась питанням формування, зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров’я вихованців. Усі групи  дошкільного закладу  працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

  Згідно річного плану роботи дошкільного закладу пріоритетними  завданнями роботи було визначено:

  1. Продовжити роботу по формуванню у дітей художньо-естетичних цінностей, розвитку творчих здібностей в різних видах діяльності.
  2. Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.
  3. Формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників, вміння орієнтуватись у світі людей, виховання толерантного ставлення до оточуючих.
  4. Протягом року методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Вихователем – методистом Лісовою І.М. надавалися змістовні консультації з питань розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовувалися виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

  В роботі закладу систематично практикувалися такі форми методичної роботи як педагогічні години, обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і інтерактивні форми  роботи з педагогами. Зокрема, проводяться засідання «круглого столу», ділові ігри, психолого – педагогічні тренінги, майстер-класи, педагогічні майстерні тощо. Вихователі мають можливість обмінятися досвідом щодо використання позитивного педагогічного досвіду у роботі з дітьми дошкільного віку.

  Протягом року  було проведено покази відкритих занять з дітьми педагогами:  Крес І.Ю., музичний керівник. Музична розвага «Різнокольорова осінь», Полякова В.І. (гр.№12) «Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку засобами зображувальної діяльності», Кравець Н.І. (гр.№1) «Пізнавальний розвиток дітей раннього віку в процесі ігрової діяльності»,  Терез І.П. (гр.№9) «Комплексне заняття з логіко-математичного розвитку дітей»,  Богданова Т.Л. (гр.№8)  «Формування морально-етичних уявлень у дітей молодшого дошкільного віку». Сприяла активізації творчої діяльності, підвищенню персональної відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей атестація педагогічних працівників.  Відповідно до перспективного плану атестації, у  2018-2019 навчальному році  в дошкільному закладі  атестовано 4 педагогів: Кравець Н.І., Терез І.П., Крес І.Ю., Лазуренко Н.О.

  За результатами атестації :

  • атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради   присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» музичному керівнику Крес І.Ю.
  • атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради   присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» інструктору з фізкультури Лазуренко Н.О.
  • підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд вихователю  Кравець Н.І.
  • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Терез І.П.В роботі з кадрами  значна увага приділялася створенню умов для самореалізації кожного педагога, адже якщо педагог матиме можливість самовиразитися, то буде задоволений своєю працею, поважати себе як особистість, створюватиме сприятливі умови для зростання кожного малюка.Так, протягом року педагоги вивчали та поширювали в практику освітньої діяльності з дітьми сучасні інноваційні технології, кращий педагогічний досвід педагогів міста,  а саме:-   «Виховання казкою» (Л.Фесюкова) — вихователі  Полякова В.І., Стецька Ю.В.  (середня група №12).
   • «Розвиток логічного мислення та математичних уявлень на основі використання методики Кюізенера — вихователі   Тиндик Н.Д., Кирнична В.К. (старша  група №7).
   • «Технологія естетико-екологічного виховання «Дивосвіт» (Г.Тарасенко) — вихователі Музичук І.І., Танасійчук В.Л.
   • ( молодша група №5).
   • «Виховання екологічної культури дошкільників» (В.Плохій) — вихователі Бонсевич Т.В., Колесник О.П. (середня група №11).
   • «Використання розвивально-коректурних таблиць та опорних схем в розвитку мови та мислення дошкільників» — вихователі Мазурик О.І., Гнатюк Л.І. (старша група №10).
   • « Розвивальне читання» (Л.Шелестова) — вихователі  Матусяк О.В., Масляк Л.М. (старша група №3).
   •  У 2018-2019 навчальному році педагоги продовжували працювати над збагаченням освітнього розвивального простору, який сприяв би розвитку потенціальних природних задатків дошкільнят, їх творчих здібностей.

   Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес взакладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.

   Аналіз відвіданих занять в усіх групах закладу свідчить про те, що заняття з дітьми  у більшості наших педагогів носять диференційований характер, під час яких кожна дитина отримує розумове навантаження згідно її розвитку та підготовленості. Весь методичний та дидактичний матеріал  розрахований на декілька рівнів складності. Тому діти мають можливість для власного темпу та шляху інтелектуального розвитку.  Вся педагогічна діяльність педагогів носить інтегрований характер.  Часто проводять заняття,  перша частина яких для всіх дітей, а друга – по підгрупам. Діти  виконують завдання відповідно теми, яка щойно обговорювалась. Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі на початку навчального року (вересень) та в кінці (квітень-травень) роблять моніторинг досягнень дітей згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти. Це дає змогу педагогам виявити рівень розвитку дітей за освітніми лініями та покращити результати до кінця навчального року.

   Аналіз стану роботи з  впровадження інноваційних технологій в практику нашої роботи   свідчить про те, що:

   • педагоги закладу виявляють достатній рівень компетенції в сучасних освітніх технологіях та передових педагогічних досвідах;
   •  навчальний процес в закладі носить  сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання, бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.
   • Вихователі груп №5,7,8,11 виготовили стенди відповідно методики або технології, що впроваджують та розмістили їх в коридорах своїх груп для більш  тісної співпраці з батьками вихованців.

   В закладі налагоджена навчальна та виховна робота з дітьми під час занять, екскурсій, бесід та спостережень з формування у дітей свідомого екологічного світогляду. Педагоги усіх вікових груп проводять заняття на екологічній стежинідошкільного закладу. Для цієї роботи були розроблені зупинки екологічної стежини та підібрано необхідні методичні матеріали.

   В усіх групах закладу створені умови для розвитку потреб та занять за бажанням впродовж дня. Таким чином, усі діти мають змогу займатися улюбленими справами.

   З метою розвитку індивідуальних нахилів і творчих здібностей дітей протягом  навчального року плідно працювали гуртки. Робота гуртків в нашому дошкільному закладі вже давно стала невід’ємною частиною виховного процесу.

   Багато років творчо, наполегливо та результативно працює з навчання образотворчому  мистецтву вихователь Колесник Оксана Петрівна (вихователь гр.№11). Педагог організувала та веде гурток «Світ очима дітей», де діти мають змогу навчитись нетрадиційним технікам зображувальної діяльності. Вихованці цього гуртка   добре оволодівають техніками квілінгу, кляксографії, набризку, малювання за трафаретами, піктографією, бісероплетіння, карвінгу, ліплять з пластиліну та глини, роблять аплікації з ниток, тканини, тіста, виготовляють колажі.  Також, в своїй роботі Оксана Петрівна використовує елементи  кольоротерапії.

   В дошкільному закладі працює туристичний гурток «Подорожуємо рідним краєм» на базі групи № 9 (керівник Терез І.П.) Діти ходять на екскурсії, ознайомлюються з такими поняттями, як рельєф місцевості, низини та рівчаки, вивчають рослини та тварин нашої місцевості.  Діти із захопленням розповідають про свої враження від походів в ліс, на луки, в поле.

    Хореографічний гурток  в дошкільному закладі веде професійний хореограф  Попова Оксана Василівна. Вона займається з усіма бажаючими дітьми. І, самих здібних  готує до виступу на міському  фестивалі  дитячої творчості «Чарівна квітка»,  а інших — вчить правильно ходити, повертатися, розвиває пластику та грацію рухів. В залежності від успіхів дітей  готує таночки різної складності на свята, що проходять в дошкільному закладі.

    Роботу гуртка «Бабусин дарунок» організувала вихователь групи №6 Паламарчук Н.П. Педагог дає знання дітям з народознавства, вчить виготовляти ляльки-мотанки, розповідає про традиції українського народу.

   В дошкільному закладі працюють спортивний гурток  «Юні бадмінтоністи» (керівник: інструктор з фізичної культури  Лазуренко Н.О.). В рамках роботи  гуртка фізінструктор, виходячи з віку дітей, а також їх індивідуальних особливостей,  вчить дітей орієнтуватись в довкіллі та в приміщенні;  оволодівати технікою та прийомами гри в бадмінтон; розвиває такі  якості особистості, як наполегливість, витривалість, спритність, товариськість. А основне, формує у дітей звичку та свідоме ставлення до  здорового способу життя.

   Музичний керівник дошкільного закладу Крес І.Ю. організувала роботу гуртка «Драматішка».  Діти старших  груп, які відвідують гурток на  достатньому рівні володіють технікою акторської майстерності, у  них розвинені риторичні вміння і навички,  вони з-за задоволенням виготовляють атрибути та елементи костюмів, готуючись до показу театральних дійств, які демонструються батькам, молодшим дошкільникам. Це сприяє створенню атмосфери доброзичливості, вихованню морально-вольових якостей.

   Святкові ранки, розваги, які проводились  протягом року були  добре організованими , естетичними та  змістовними,  що викликало у дітей емоційне задоволення, збагачувало їхні враження. Велику роль в організації свят та розваг

   відіграли музичні керівники закладу Поліщук Людмила Михайлівна, Крес Ірина Юріївна.

   В цьому році дошкільний заклад випускає  87 дітей, що йдуть до школи. Переважна більшість випускників добре роблять звуковий аналіз слів, складають описові розповіді, орієнтуються в навколишньому світі та природі,  розв΄язують логічні завдання та починають читати. Вихователі старших груп № 2,3,7,10  разом з практичним психологом Ратушняк М.В. проводили роботу щодо психологічної підготовки дітей до шкільного навчання, яка торкається як інтелектуальної, так іемоційно-вольової та мотиваційної сфери. Дбали вони також і про фізичний розвиток дітей, зміцнення і загартування дитячого організму. В  групах  створені умови для побудови  освітнього  процесу згідно вимог  програми «Дитина».  В усіх старших  групах насичене предметно-розвивальне середовище, що дозволяє урізноманітнювати діяльність дітей, закріплювати набуті уміння і навички в ході самостійної діяльності.

   Можна  зробити  висновок, що вихованці старших груп швидко налаштовуються на заняття, з інтересом сприймають навчальні завдання, одразу приступають до виконання. При виникненні труднощів, інтерес  не  втрачається, вони  звертаються  за допомогою  до  вихователя. Діти  приймають активну  участь у підготовці  до занять та прибиранні робочих місць  після  заняття.

   Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову) так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі,що було виявлено за результатами  підсумкових занять за різними розділами програми «Дитина».

   Діти  мають  достатній обсяг знань і уявлень про навколишній світ, та достатній рівень сформованості  операцій мислення та мовлення. Вони добре орієнтуються в найближчому оточенні, родинних зв’язках, природних явищах.

   Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди, ходили на екскурсії до школи.  Протягом 2018-2019 н.р. колектив дошкільного закладу продовжував співпрацю з ЗШ  I-III ступенів №34. Наші вихованці познайомились зі школою, із задоволенням відвідали шкільну бібліотеку, спортивну залу, їдальню, відвідували уроки в перших класах, брали активну участь у спільних виховних заходах (виставки  поробок, малюнків, спільні концерти, розваги).

   Таким чином, педагогічний колектив в 2018-2019 н.р. виконував свої основні завдання якісно та результативно.  Гарні показники в знаннях показують на кінець року діти  старших груп № 2,3,7,10;  сучасні та розумні діти груп №1,4 (вихователі: Швидка В.О.,  Зацепіна Н.Г., Кравець Н.І, Колісник М.І.), організовані та контактні діти  групи № 8,9 (вихователі: Богданова Т.Л., Коротинська Л.І., Терез І.П., Паращина І.М.), жваві та безпосередні діти груп № 11,12 (вихователі: Бонсевич Т.В., Колесник О.П., Полякова В.І., Стецька Ю.В.), спритні та активні діти груп № 5,6 (вихователі: Музичук І.І., Танасійчук В.Л., Гаркавенко Л.В., Паламарчук Н.П.)

   Перемоги наших дітей є найбільшими здобутками закладу. Вихованці закладу є переможцями  міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка», хореографічний ансамбль «Сонячні промінчики» з  композицією «Чарівне яблучко» виступили на гала-концерті 31 травня  у Вінницькому обласному  академічному музично-драматичному театрі ім. М.Садовського.

   Дошкільнята нашого закладу стали переможцями у міській виставці-конкурсу новорічних композицій «Зимова феєрія – 2018» з роботою «З Новим роком, рідне місто!»

   Важливою складовою  освітнього процесу дошкільного закладу  є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та моральної підтримки для дитини. Стосовно сім’ї дитячий садок є консультативним  і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання. Педагоги  закладу  протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, практикуми,  надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали до відкритих переглядів занять, оформлення групових кімнат, майданчиків, міських дитячих конкурсів, ярмарок, фестивалів тощо.

   Впродовж навчального року було проведено загальносадові і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками освітнього процесу, специфікою роботи закладу, обговорювали актуальні питання, педагогічні проблеми.

   Протягом навчального року колектив дошкільного закладу приймав участь в конкурсах, що організовувались Департаментом освіти Вінницької міської ради.

   В грудні 2018р. вихователь Мазурик О.І. показала заняття для вихователів старших груп закладів дошкільної освіти міста «Калейдоскоп подорожей». (Педагогічна майстерня. З досвіду роботи «Я роблю це так»).

   В березні 2019р. вихователь Гнатюк Л.І.  показала методичне об’єднання для   вихователів старших груп дошкільних закладів міста на тему: «Інтерактивні форми роботи з батьками. Родинне свято «У колі дружньої родини».

   В  квітні 2019р. музичний керівник  Поліщук Л.М.  презентувала для слухачів курсів при КВНЗ «ВАНО»  свій авторський електронний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології на заняттях в дошкільному закладі. У світі музики та живопису», а також проект освітньо — виховної роботи «Слухання музики в старшій групі дитячого садка з використанням  електронного посібника».

   Практичний психолог Ратушняк М.В. є керівником  школи молодого практичного психолога ЗДО міста. Протягом навчального року на базі нашого дошкільного закладу проводились заняття школи.

   Музичний керівник Поліщук Л.М. є керівником методичних об’єднань музичних керівників ЗДО міста.

   Інструктор з фізкультури Лазуренко Н.О. є керівником методичних об’єднань інструкторів з фізкультури та вихователів санаторних груп ЗДО міста.

   За підсумками року педагогічний колектив закладу відзначений грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради за сучасні підходи в організації та здійсненні освітньої діяльності.

   Завершуючи навчальний рік і відмічаючи наші досягнення в освітньо-виховній роботі, плануємо зосередити увагу на подоланні недоліків та удосконалювати рівень навчання та виховання дітей. Завдяки спільним зусиллям колективу дошкільного  закладу і батьків створено належні умови для збереження фізичного та психічного здоров’я малюків, всебічного їх розвитку, забезпечення  психологічного комфорту, атмосфери затишку  та поваги до особистості дитини.