Home   Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності

План роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 на  2021 — 2022 н.р.

 

№ з/п  Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Оформити стенд «Охорона праці» Вересень 2021р. Вихователь-методист

Лісова І.М.

2. Провести повторне ознайомлення працівників з посадовими інструкціями Вересень 2021р. Завідувач

Баглай Л.В.

3. Здійснювати контроль за дотриманням техніки безпеки та виконання інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей Протягом року Завідувач

Баглай Л.В.

4. Проводити інструктажі по відпрацюванню у працівників закладу навичок практичних дій під час загрози виникнення надзвичайних ситуацій Згідно з планом практичних дій Вихователь-методист

Лісова І.М.

5. Надавати методичну допомогу вихователям з пропаганди правил поведінки та засобів захисту дітей в надзвичайних ситуаціях через проведення консультацій, бесід тощо Протягом року Вихователь-методист

Лісова І.М.

6. Провести Тиждень безпеки життєдіяльності Травень 2022р. Вихователь-методист

Лісова І.М.

7. Проводити огляд стану приміщень, території, підвалу щодо виявлення небезпечних предметів Постійно Завідувач

Баглай Л.В. Заступник завідувача по господарству

Дорощук С.В.

8. Контролювати дотримання техніки безпеки життєдіяльності дітей в групах та на майданчиках дошкільного закладу  щоденно Вихователь-методист

Лісова І.М.

9. Регулярно перевіряти   стан ігрового обладнання на ділянках  дошкільного закладу  з метою запобігання випадків травматизму 1 р./ тиждень Заступник завідувача по господарству

Дорощук С.В.

10. Проводити заняття з працівниками закладу дошкільної освіти  з питань охорони праці 1 р./ місяць Вих.-методист

Лісова І.М. Заступник завідувача по господарству

Дорощук С.В.

11. Поповнити медичний кабінет закладу необхідними медичними препаратами до 01.09.

2021р.

 

Старша медсестра Подмастерчик Н.Г.
12. Проводити медичний огляд працівників  дошкільного закладу  2р./рік Старша медсестра

Подмастерчик Н.Г

13. Провести перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності всіх працівників 3 квартал Завідувач

Баглай Л.В.

14. З метою покращення умов праці колективу   та перебування дітей у закладі зробити поточні ремонти в групах липень 2022р. Заступник завідувача по господарству

Дорощук С.В.

вихователі груп

15. Перевірити стан   заземлення електричного устаткування  закладу липень 2022р.  Заступник завідувача по господарству

Дорощук С.В.

16. Провести випробування системи теплопостачання та вчасно його ввести в експлуатацію серпень-вересень

2022р.

Заступник завідувача по господарству

Дорощук С.В.

План роботи з протипожежної безпеки на 2021 – 2022 н. р.

 

№   Зміст роботи Термін виконання Відповіда-льні Відмітка про виконання
1. Організаційна робота:

·       перевірити наявність та стан засобів гасіння пожежі, забезпечити їх утримання в справному стані;

·       поновити в групах куточки пожежної безпеки

 

09.2021

 

 

09.2021

 

завгосп

Дорощук С.В.

 

вихователі

 

2. Робота з кадрами:

—        провести інструктаж «Дії персоналу на випадок пожежі»;

—        організувати і провести просвітницьку роботу з дітьми і батьками з пожежної безпеки;

—        надати індивідуальні консультації, забезпечити педагогів методичною літературою

 

Двічі на рік

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

завгосп

Дорощук С.В.

вих.-

методист

Лісова І.М.

3. Робота з дітьми:

—        провести тематичні заняття, бесіди, вікторини з пожежної безпеки;

—        провести сюжетно – рольові ігри «Пожежники на навчанні», «Сім’я»;

—        використовувати в навчально – виховній роботі читання художньої літератури з правил пожежної безпеки;

—        провести конкурс малюнків «Вогонь добрий – вогонь злий»

—        провести музичне дозвілля з пожежної безпеки

 

Протягом року

Протягом року

Протягом року

 

 

05.2022

 

05.2022

 

 

вихователі всіх

вікових груп

 

 

вихователі старших груп

муз. керівники

3. Робота з батьками:

—        поновити інформаційні стенди з пожежної безпеки;

—        провести бесіди з пожежної безпеки;

—        надати індивідуальні консультації;

—        залучити батьків до участі у музичному дозвіллі з пожежної безпеки

 

 

09.2021

 

Протягом року

 

05.2022

 

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

ПЛАН РОБОТИ

З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО — ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ

 Зміст роботи Термін

виконання

Відповідаль

ний

Приміт-ки
1. Організаційна робота:
•   поновити              майданчик        із  ознайомлення      дошкільників      з правилами дорожнього руху;

•   поповнити    групи    настільно — друкованими, розвивальними іграми  на теми дорожньо-транспортних пригод;

•   узгодити перспективне планування занять,   роботу   поза  заняттями   з правил   дорожнього   руху   в  усіх вікових групах

09.20201

 

 

09.2021

 

 

 

09.2021

Завідувач Баглай Л.В.

 

 

Вихователі

 

вихователь-методист Лісова І.М.

2. Робота з кадрами:

 

 

 

протягом року

 

протягом

року

 

 

04.2022

 

вихователь-методист

Лісова І.М.

 

 

вихователі

 

вихователь-методист

Лісова І.М.

•   організувати          та          проводити

просвітницьку роботу  з  дітьми   і батьками      щодо      профілактики дорожньо        —        транспортного травматизму   (тематичні папки-   пересувки,інформаційні  ширми — розкладки тощо);

•   надавати                       індивідуальні консультації,               забезпечувати посібниками;

•     систематизувати,              поповнити матеріалами         методкабінет закладу         з попередження дорожньо-    транспортного травматизму

3. Робота з дітьми:
  • оформити   ігрові  осередки;
  • проводити         бесіди,         тематичні екскурсії вулицями міста;

·       проводити       тематичні       заняття,
вікторини, читання художньої літератури;

  • провести розвагу по  закріпленню
    правил дорожнього руху;
  • провести сюжетно-рольові ігри «Водії і пішоходи», «Перехрестя»

·

    09.2021

 

протягом року

 

 

05.2022

протягом року

Вихователі

груп

 

 

 

Вихователі дошкільних груп

4. Робота з батьками:  

протягом року

 

протягом року

 

 

05.2022

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі  дошкільних

груп

•    проводити бесіди по попередженню
дорожньо        —        транспортного
травматизму у дітей;•    надавати індивідуальні консультації з
правил     безпечної    поведінки    на
вулицях міста;•    залучити батьків до участі у розвазі
по           закріпленню            правил
дорожнього руху.