Home   Психологічна сторінка

Психологічна сторінка

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
ДИТИНИ

Нині як ніколи  актуальне виховання громадянина,  Так, диьтина в 5-6 років має орієнтуватися в тому, що рідна країна має свою територію, на якій проживають українці, що мають свою культуру, звичаї, мову. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки.

Тому важливо подбати про :

  • виховання любові до рідного дому, сім’ї, дитячого садка;
  • шанобливого ставлення до людини-працівника та результатів її праці;
  • шанобливого ставлення до рідної землі, захисників Вітчизни;
  •  до державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят..

Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму.  Справді, якщо патріотизм – це почуття приязні, відданості, відповідальності і т.і. до своєї Батьківщини, то дитину ще в дошкільному віці можна легко навчити бути приязною (до чого-небудь, бути відповідальною в її малих справах, вчинках).

Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам та проблемам Батьківщини, вона повинна навчитися співпереживанню взагалі як людському почуттю.

Захоплення просторами країни, її красою та природними багатствами виникає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе.

Позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного зв’язку між поколіннями. Педагоги приділяють увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких, адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога — необхідно проявляти ці почуття у повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й теплоту рідної домівки.

Діти мають знати які тварини живуть в наших лісах, які ростуть дерева, за яким деревом можна відразу визначити Україну („Без верби і калини нема України”), які квіти цвітуть на українських полях і луках (кульбабки, волошки, маки), визначні природні об’єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори, природні заповідники), характерні для певної місцевості кліматичні умови тощо.

Гартування маленького патріота передбачає роботу з формування уявлень про назви рідного міста, найближчих вулиць, площ, столиці нашої Батьківщини, про її визначні місця. Ця частина роботи потребує більше опиратися на когнітивну сферу, на уяву дитини та її пам’ять.

Особливістю навчання дітей дошкільного віку є те, що усе чому ми їх навчаємо має бути подано з емоційним забарвленням.

Тому що дитина- дошкільник, це дитина-емоція. І саме через почуття можемо впливати на гнучку дитячу психіку, яка  легко засвоює на усе життя те, що відчула у дитинстві.

Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни. Починаємо з професійної діяльності батьків, старшого покоління сім’ї. Потім звертаємо увагу на  людей тих професій, з якими дитина стикається щодня — в магазині, на пошті, в дитячому садку, врешті решт.

Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів — захисників, кордонів Батьківщини.

Ще одним важливим напрямом патріотичного виховання є залучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних  ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник).

У формуванні патріотично налаштованої особистості вагомою є роль народних традицій та обрядів: вони привертають увагу дошкільників до цінностей предків, створюють позитивний настрій, розкривають основи правомірної поведінки, навчають проявляти толерантність щодо всього живого. В процесі ознайомлення з традиціями і звичаями емоційний досвід дітей збагачується новими враженнями, розширюється коло їхніх знань про довкілля, зокрема про близьких людей та свою малу Батьківщину. Залучення дітей до підготовки і відзначення свят народного календаря пробуджує в них любов до рідної землі, повагу до людей праці, інтерес до історії своєї країни.

З метою реалізації окреслених вище завдань  батькам  необхідно створювати умови для накопичення дітьми першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.

Не менш ефективною формою освітньої роботи з патріотичного виховання дошкільників є проведення спільних з батьками заходів

Отже, успіх патріотичного виховання значною мірою залежить від національної та міжнаціональної культури батьків і педагогів.

Результатом такої роботи може стати вищий рівень моральної вихованості дітей — здатність до морального самовдосконалення, усвідомлена потреба в ньому.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10