Home   Наші проекти   ПРОЕКТ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

ПРОЕКТ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

ПРОЕКТ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ
«В ПОЛІ ЗОРУ- КОЖНА ДИТИНА»

автор: практичний психолог Ратушняк М.В.

Мета проекту: повноцінний особистісний ті інтелектуальний розвиток дітей , формування та захист психологічного здоров’я.

Шляхи досягнення:

 • Здійснення психологічної експертизи і діагностики,
 • соціально-психологічної корекції,
 • соціальної адаптації та реабілітації,
 • психологічної просвіти усіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання проекту:

 • оптимізувати діяльність практичного психолога шляхом використання інноваційних соціально-психологічних технологій та методик.;
 • забезпечити якість психологічного супроводу дітей протягом перебування їх в дошкільному закладі.
 • зорієнтувати діяльність практичного психолога на превентивну освіту та соціально-психологічну профілактику негативних явищ в дитячому середовищі,

Пріоритети проекту:

 • участь у побудові освітнього простору на основі диференціації впливу та гуманізму
 • використання інноваційних розвивально-корекційних програм
 • індивідуальна превентивна та корекційна допомога в кризових станах для усіх учасників навчального процесу.
   .   Зміст роботи  Відповідальний  Термін Джерела фінансування Примітка
 1  Підвищення кваліфікації практичного психолога на основі багатовимірної полі функціональної моделі Керівник закладу ,
практичний психолог
 2  Забезпечення кабінету практичного психолога сучасною комп’ютерною технікою та ліцензованими програмами комплексної комп’ютерної діагностики особистості  Рада закладу
 3  Здійснення  системи психологічних досліджень та діагностики  рівня психологічного розвитку вихованців та виявлення проблем навчання і виховання дітей різних  соціальних категорій  Практичний психолог
 4  Проведення діагностики  всебічної готовності  дітей до шкільного навчання  Практичний психолог
 5  Використання  принципів «зони найближчого розвитку» та «сензетивних періодів» в процесі розвитку дітей з особливостями  розумового та особистісного розвитку  Практичний психолог
 6  Використання принципу випереджаючого навчання з дітьми  здібними та обдарованими  Практичний психолог
 7  Широке використання  елементів пісочної терапії, недирективної ігрової терапії, арттерапії в процесі діагностичної та   корекційної роботи з дітьми  Практичний психолог
 8  Використання власного досвіду  практичного психолога з морально-правового та емоційного розвитку в процесі соціалізації дошкільників  Практичний психолог
 9  Організація клубу «На хвилі успіху» психологічного всеобучу для педагогів закладу  Практичний психолог
 10  Продовження роботи консультпункту для батьків  вихованців закладу  Практичний психолог
 11  Надання пріоритету індивідуальній роботі  з усіма учасниками  педагогічного процесу  з метою забезпечення адресного диференційованого підходу до кожного  Практичний психолог
 12  Подання матеріалів досвіду практичного психолога  в психолого-педагогічні періодичні видання  Практичний психолог

Очікувальні результати:

 • створення особистої траєкторії розвитку кожної дитини
 • спрямування діяльності практичного психолога на психологічний супровід навчально-виховного процесу, успішну адаптацію всіх учасників педагогічного процесу до соціальних змін, збереження та зміцнення психологічного здоров’я
 • психологічний супровід дітей вразливих категорій: діти-сироти, інваліди, діти з особливостями фізичного, психічного та особистісного розвитку.
 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*