Home   Наші проекти   Проект «Герб сім’ї»

Проект «Герб сім’ї»

автор: вихователь гр.№10 Мазурик О.І.

Назва проекту: « Герб сім’ї»
Тип проекту: міжпроект
Вид проекту: інформаційно-практико-орієнтований; творчий.
Змістовий напрямок: спільний проект з батьками, спрямований на фор-мування пошуково-комунікативних навиків дітей та ціннісного відношення до сімейних традицій, виховання поваги і любові до своїх рідних та близьких.
Автор проекту: Мазурик Ольга Іванівна, вихователь, спеціаліст 1 кваліфіка-ційної категорії, вихователь-методист – дошкільний навчальний заклад № 67 « Сонечко», м. Вінниця, вул. Стельмаха,45-А.Телефон: ( 0432) 43-32-21.
Характеристика типу проекту:
— за домінуючою діяльністю: дослідницько-інформаційний;
— за терміном реалізації: довготривалий (01.10 – 25.12.2014р.);
— за змістом – інтегрований;
— за ступенем самостійності: творчий;
— за кількістю учасників: колективний;
— за характером контактів: вихователь — діти – батьки.
Учасники проекту:
— вихователь;
— дошкільники: діти шостого року життя;
— батьки вихованців.
Організація розвивального середовища:
— оформлення національного осередку «Мій край – моє Поділля»:
а)  створення скарбнички гербів;
б) оформлення морфологічної таблиці за гербами – України, Поділля, м.Вінниці, Вінницького району;
— групові осередки: пошуково-дослідницької, образотворчої діяльності,
книжкові.

Об’єкт пізнання і взаємодії:
— мапи України та Поділля;
— герб України, його аналіз;
— герб Поділля, його аналіз;
— герб м.Вінниці, його аналіз;
— герб Вінницького району, його аналіз. 

 Мета проекту: формування в дітей ціннісного відношення до сімейних традицій та елементарного уявлення про герб, як емблему духовної єдності сім’ї;  виховання поваги і любові до своїх рідних та близьких; сприяння за-кріпленню інтересу до своєї сім’ї і розвитку особистості та об’єднанню ро-дини через розвиток інтересу до загальної справи;створення умов для фор-мування початкових дослідницьких навиків у дітей.
Завдання проекту:
1. Освітні:
• систематизувати знання дітей про символи України;
• вчити дітей читати інформацію з моделі-символа за визначеними параметрами;
• вчити створювати схематичні моделі для геральдичних знаків;
• формувати елементарні уявлення про герб, як емблему, символ єдності (держави) та духовної спільності членів сім’ї.
• вчити підбирати матеріал для картотеки за заданою темою та оформлювати морфологічну таблицю за певними геральдичними знаками;
• вчити зчитувати інформацію, закладену в гербах;
• вчити створювати герб групи «Веселка»;
• вчити орієнтуватися по мапі України та Вінниччини.
2. Розвивальні:
• розвивати в дітей пошуково-дослідницькі та комунікативні нави-ки;
• спонукати до відтворення своїх набутих знань, бачення кінцевого результату і вражень у художньо-естетичній  та практичній
діяльностях;
• розвивати допитливість, прояв фантазії і творчості;
• викликати емоційний відгук від результатів своєї дослідницько-практичної діяльності.

3. Соціалізуючі:
• спонукати до об’єднання учасників проекту – батьків і дітей у рамках створення колективної творчої роботи;
• створити умови для формування початкових пошуково-дослідницьких навиків у дітей,
• спонукати дошкільників до партнерської діяльності.
4. Виховні:
• виховувати бажання слухати нову інформацію та відтворювати її в практичній діяльності;
• виховувати інтерес  до аналізу, синтезу та створення схематичних моделей для геральдичних знаків;
• виховувати бажання використовувати набуті знання в практичній
діяльності;
• виховувати повагу і любов до своїх рідних та близьких.
Очікувані результати:
• формування різнобічних знань про геральдику;
• набуття дітьми умінь орієнтуватися на мапі України, за планом проекту та за морфологічною таблицею;
• уміння дітей створювати герб групи та своєї сім’ї;
• розуміння дітьми головного, що саме відрізняє їх сім’ю від інших сімей;
• виконання основної мети – згуртування дорослих і дітей.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*